Všetko, čo muž potrebuje vedieť o vazektómii

Téma: Vazektómia
Dátum: January 24, 2024

Všetko, čo muž potrebuje vedieť o vazektómii | Urocentrum Poradňa | Urológ Bratislava

Vazektómia je relatívne rýchly a minimálne invazívny spôsob mužskej antikoncepcie, s trvalým efektom. Skúsený operatér dokáže vykonať vazektómiu od 15 do 45 minút, a to bez nutnosti hospitalizácie pacienta. Pohodlie rýchleho a efektívneho vykonania zákroku nepochybne pridáva na jeho príťažlivosti. Vhľadom na to, že vazektómia je trvalým riešením, výber tejto formy mužskej antikoncepcie je závažným rozhodnutím vyžadujúcim dobré zváženie.

Legislatívne obmedzenia vazektómie

Odhliadnuc od etickej otázky práva muža na takýto zákrok, je tu aj hľadisko legislatívne. Viaceré (aj naše okolité) krajiny, majú legislatívu ukladajúcu jednotlivcom určité obmedzenia na výkon tohto zákroku. Ide najmä o vekové obmedzenia, nutnosť mať už vlastných potomkov alebo iné kritériá obmedzujúce prístup k vazektómii. Slovensko poskytuje legálnu cestu pre tých, ktorí chcú urobiť toto rozhodnutie nezávisle.

Právo muža rozhodnúť sa

Rozhodnutie podstúpiť vazektómiu na Slovensku ponúka úroveň súkromia a autonómie pre jednotlivcov, ktorí môžu považovať právne prostredie svojej domovskej krajiny za obmedzujúce. Odlišný legislatívny rámec Slovenska umožňuje individualizovanejší rozhodovací proces. V súkromnej ambulacii Urocentrum -- Bratislava, s.r.o. vykonáme ročne stovky úspešných vazektómií. Disponujeme kvalitným a skúseným zdravotným personálom, moderným vybavením ambulancie a vynikajúcim renomé. Vazektómiu robíme mužom od dosiahnutého 18.roku života a po podpise súhlasu s vykonaním vazektómie. Nevyžadujeme predoperačné vyšetrenia. Zákrok vykonávame ambulantne, z jedného malého rezu, v lokálnej anestéze. Čo znamená, že po výkone odchádza pacient domov. Po mesiaci prichádza na kontrolu.

Čo sa stane s telom muža pri vazektómii

Vazektómia, alebo operácia semenovodov, je antikoncepčná metóda pre mužov trvalého charakteru. Pri vazektómii sa lokálne prerušia oba semenovody, čím sa zabráni transportu spermií do ejakulátu. Pri tomto zásahu teda nedochádza k zastaveniu produkcie spermií, ani k odstráneniu pohlavných žliaz. Dosiahneme ním  absenciu spermií v ejakuláte. Vizuálne ani množstvom však  ejakulát nijako nezmení. Na pohľad teda nie je možné zistiť, či v ňom sú spermie, alebo nie, a teda ani to, či muž vazektómiu podstúpil. Semenníky naďalej produkujú spermie. Tie sa však pri ejakulácii reabsorbujú v tele. To isté sa deje aj spermiám mužov, ktorí nepodstúpili vazektómiu. Ak neejakulujú, spermie sú ich telom reabsorbované.

Vazektómia a jej riziká

Riziká vazektómie sú určite omnoho nižšie ako pri sterilizácii ženy. Zákrok je jednoduchší, rýchlejší, menej bolestivý. Medzi zdravotné riziká patrí krvácanie, čo sa prejaví ružovým zafarbením ejakulátu, vytvorenie krvnej zrazeniny v mieste rezu alebo zápal semenníkov, ktorý je zvyčajne spätý s horúčkou a vyžaduje si antibiotiká. Veľmi ojedinelým rizikom je opätovné spontánne spojenie semenovodov a ich spriechodnenie (pravdepodobnosť je len 0,15%), či možnosť zdvojeného semenovodu (asi 1 z 1000 mužov), preto sa sterilita potvrdí lekárom na kontrole po zákroku. V súkromnej ambulancii Urocentrum -- Bratislava, s.r.o. sme svojim pacientom k dispozícii denne, na telefónnom čísle +421 904 890 601.

Cenová dostupnosť

Pokiaľ hovoríme o cenovej dostupnosti, vazektómia je pre muža jednorazovým nákladom s trvalým efektom. Na Slovensku je tento zákrok vykonávaný cenovo výhodnejšie, v porovnaní s niektorými susednými krajinami. V súkromnej ambulancii Urocentrum -- Bratislava, s.r.o. je cena za tento zákrok stanovená na 499 eur.

Zaručenie diskrétnosti

Naša ambulancia ponúka diskrétnu možnosť absolvovať tento zákrok všetkým tým, ktorí si cenia dôvernosť. Dbáme na zabezpečenie diskrétnosti pri všetkých zdravotných úkonoch, ktoré poskytuje.

Záujemca o vazektómiu by mal k rozhodnutiu podstúpiť vazektómiu pristupovať s patričnou vážnosťou, nakoľko pochopenie všetkých aspektov procesu vazektómie a jej dôsledkov je kľúčové. V konečnom dôsledku by mal svoj výber podriadiť osobným preferenciám a okolnostiam.

ZVERTE SA DO RÚK ODBORNÍKOM

Ak máte otázky, obavy, alebo si chcete rezervovať termín na vyšetrenie, kontaktujte nás mailom na info@urocentrum.sk alebo telefonicky, na čísle 0904 890 601. Radi vás uvítame v našej ambulancii Urocentrum - Bratislava, s.r.o., Vajnorská 40, 832 63 Bratislava, kde pohodlne zaparkujete priamo pred budovou polikliniky. Pacientov objednávame na presný čas, pričom sms a telefonické predvolávanie na vyšetrenie je samozrejmosťou.

NEMAJTE OBAVY, ZAČNIME VECI RIEŠIŤ.

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

Urológ, andrológ, sexuológ a transplantačný urológ MUDr. Jozef Dubravický, MPH študoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doplnkové štúdiá v obore absolvoval v Belgicku, Taliansku, Nemecku, Anglicku, Čechách, Argentíne a v Číne. Od roku 1996 vykonáva aktívnu prax a vyučuje študentov v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, na Urologickej klinike s centrom pre transplantácie obličiek. Má atestácie z urológie, andrológie, onkologickej urológie a intervenčnej ultrasonografie. Špecializuje sa na otvorené, ale najmä endoskopické a laparoskopické urologické, transplantačné a andrologické operácie. Pravidelne publikuje v domácich aj zahraničných odborných médiách a prednáša doma i v zahraničí na odborných seminároch a konferenciách. Vedie vlastnú rodinnú urologickú ambulanciu, Urocentrum - Bratislava, s.r.o.

Vedeli ste, že