Vazektómia – bezpečná antikoncepcia pre muža

Téma: Vazektómia
Dátum: January 04, 2021

Vazektómia – bezpečná antikoncepcia pre muža | Urocentrum Poradňa

Vazektómia je populárna, bezpečná a účinná forma mužskej antikoncepcie. Ide o rýchly lokálny zákrok, ktorý úspešne vykonávame na našom pracovisku, Urocentrum - Bratislava, s.r.o. Domáci aj zahraniční klienti si nás na realizáciu tohto zákroku vyberajú aj preto, lebo celý zákrok robíme z jedného malého rezu.

VÝHODY VAZEKTÓMIE:

 • zákrok je rýchly, bez nutnosti hospitalizácie či práceneschopnosti
 • zákrok je pomerne bezbolestný
 • lokálny zákrok sa vykonáva len v lokálnej anestéze
 • nevyžadujú sa predoperačné vyšetrenia
 • zákrok je trvalý – zabraňuje transportu spermií do ejakulátu, teda zabezpečuje neplodnosť
 • zákrok nemá žiaden vplyv na erekciu, libido či hladinu hormónov muža
 • je to zároveň aj efektívna ochrana partnerky pred užívaním hormonálnej antikoncepcie

KOMU JE VAZEKTÓMIA URČENÁ:

 • muž nad 18 rokov, ktorý podpíše súhlas s vazetómiou
 • horná veková hranica nie je určená

AKO PREBIEHA VAZEKTÓMIA:

 • zákrok sa vykonáva len v lokálnej anestéze, trvá cca 15 až 45 minút, je pomerne bezbolestný, jednoduchý, pred výkonom je možné jesť/piť, pacient odchádza po zákroku „po vlastných“, nevyžaduje sa hospitalizácia ani práceneschopnosť
 • jediným obmedzením je požitie liekov na riedenie krvi
 • zákrok začína dezinfekciou semenníkov a miešku. Vpichne sa lokálne anestetikum. Rezom do miešku sa vypreparujú semenovodné trubice. Semenovod sa na dvoch miestach pretne, podviaže. Odstránené kúsky semenovodov sa zasielajú na histologické vyšetrenie, kde sa potvrdí úspešnosť vykonaného zákroku. Ranka sa zašije vstrebateľnými stehmi. Hotovo. Následne je nutná kontrola u lekára.

REKONVALESCENCIA PO VAZEKTÓMII:

 • cca 2 hodiny po zákroku môže byť miešok citlivý, čo je možné eliminovať prikladaním studených obkladov
 • niekoľko dní po zákroku môže byť prítomný mierny opuch
 • odporúča sa vyhýbať zdvíhaniu ťažkých bremien a náročnej fyzickej aktivite minimálne 1 až 2 dni po zákroku
 • sexuálny styk je možný už na druhý deň. Odporúča sa však počkať aspoň 2 týždne po zákroku. Je to individuálne – podľa stavu pacienta. Po vazektómii je potrebných aspoň cca 15 ejakulácií na to, aby sa vývodné semenné cesty úplne zbavili už skôr vytvorených spermií.
 • Po mesiaci od zákroku sa robí kontrola u lekára, či v ejakuláte už nie sú obsiahnuté žiadne spermie. Následne je muž považovaný za sterilného.

ZVERTE SA DO RÚK ODBORNÍKOM

Ak máte otázky, obavy, alebo si chcete rezervovať termín na vyšetrenie, kontaktujte nás mailom na info@urocentrum.sk alebo telefonicky, na čísle 0904 890 601. Radi vás uvítame v našej ambulancii Urocentrum - Bratislava, s.r.o., Vajnorská 40, 832 63 Bratislava, kde pohodlne zaparkujete priamo pred budovou polikliniky. Pacientov objednávame na presný čas, pričom sms a telefonické predvolávanie na vyšetrenie je samozrejmosťou.

NEMAJTE OBAVY, ZAČNIME VECI RIEŠIŤ.

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

Urológ, andrológ, sexuológ a transplantačný urológ MUDr. Jozef Dubravický, MPH študoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doplnkové štúdiá v obore absolvoval v Belgicku, Taliansku, Nemecku, Anglicku, Čechách, Argentíne a v Číne. Od roku 1996 vykonáva aktívnu prax a vyučuje študentov v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, na Urologickej klinike s centrom pre transplantácie obličiek. Má atestácie z urológie, andrológie, onkologickej urológie a intervenčnej ultrasonografie. Špecializuje sa na otvorené, ale najmä endoskopické a laparoskopické urologické, transplantačné a andrologické operácie. Pravidelne publikuje v domácich aj zahraničných odborných médiách a prednáša doma i v zahraničí na odborných seminároch a konferenciách. Vedie vlastnú rodinnú urologickú ambulanciu, Urocentrum - Bratislava, s.r.o.

Vedeli ste, že