Účinná liečba erektilnej dysfunkcie

Téma: Erektilná dysfunkcia
Dátum: March 24, 2021

Účinná liečba erektilnej dysfunkcie | Urocentrum Poradňa

Vedeli ste, že najčastejšou sexuálnou poruchou u mužov je porucha erekcie, teda erektilná dysfunkcia? Trpí ňou viac ako 60% slovenských mužov, vo veku už od 30 rokov, až do 80tky. Zo skúseností v rámci svojej dlhoročnej praxe môžem potvrdiť, že s problémy s erekciou zažíva z času na čas, vo väčšej či menšej miere, väčšina mužov.

V zápätí hneď na úvod musím povedať, že poruchy erekcie sú liečiteľné. Štatistiky dokazujú významnú úspešnosť liečby. Dôležitá je, samozrejme, správna diagnostika a následná stratégia liečby.

Sexuálne vzrušenie je zložitý proces premenných

Ako urológ, andrológ a sexuológ pristupujem k problémom so sexuálnym vzrušením muža ako k procesu, ktorý je zložitou kombináciou viacerých premenných. Komplexne doň zapájame mozog, emócie, svaly, cievy, žľazy a podobne, pričom erektilná dysfunkcia môže byť dôsledkom narušenia ktoréhokoľvek z uvedených systémov. A častokrát aj ich kombináciou.

Pozor, netýka sa iba mužov

Chcem tým povedať, že problém s dosiahnutím erekcie je problémom oboch partnerov, nakoľko ženy sa častokrát cítia byť zaň zodpovedné. Začnú o sebe pochybovať, cítia sa málo atraktívne.

Čo spôsobuje erektilnú dysfunkciu?

Erektilnou dysfunkciou nazývame neschopnosť dosiahnuť, prípadne udržať, erekciu dostatočne dlhý čas na realizáciu uspokojivého pohlavného styku.

Rizikovou skupinou sú muži nad 30 rokov – fajčiari, cukrovkári, muži po niektorých chirurgických zákrokoch, muži dlhodobo vystavovaní psychickej záťaži, či muži s vysokou hladinou krvného tuku. Za poruchou erekcie sa môžu skrývať aj oveľa závažnejšie ochorenia, ktoré by mali byť odhalené dôkladným vyšetrením.

Ako prebieha vyšetrenie?

Vyšetrenie problému s erekciou prebieha u špecializovaného lekára – urológa. Začína anamnézou, teda rozhovorom, ktorý pozostáva z popísania problému zo strany pacienta a situácií, v ktorých k problému s erekciou dokádza.

Ďalším krokom je dôkladné fyzické vyšetrenie penisu, semenníkov a kontrola nervov, ktoré pohlavné orgány inervujú. Pacientovi býva odobratá vzorka krvi a moču na laboratórne rozbory. Z ich výsledkov sa stanoví napríklad koncentrácia hormónov, resp. sa potvrdia alebo vylúčia iné ochorenia. Za poruchou erekcie sa totiž môžu skrývať závažnejšie ochorenia, ako sú skleróza, cukrovka, vysoký tlak či ochorenie periférnych ciev. Následne urológ realizuje ultrazvukové vyšetrenie, ktoré slúži na posúdenie problémov súvisiacich s prietokom krvi v penise.

Efektívna liečba erektilnej dysfunkcie

Na zvrátenie erektilnej dysfunkcie niekedy stačí len liečba základného stavu. V iných prípadoch sú nutné lieky alebo iné terapeutické postupy.

Erektilná dysfunkcia je u väčšiny pacientov spôsobená mikrovaskulárnou alebo makrovaskulárnou nedostatočnosťou. Vynikajúce výsledky pri jej liečbe dosahuje hyperbarická kyslíková komora. Erektilná funkcia sa zlepšila o 88% (p <0,0001) a 80% pacientov uviedlo podľa GEQ pozitívny výsledok jej pôsobenia. Angiogenéza bola indukovaná perfúziou MRI, ktorá preukázala signifikantné zvýšenie hodnôt K-trans v corpous cavernosum o 153,3 ± 43,2% (p <0,0001). Táto liečebná metóda vychádza z toho, že kvalitná erekcia závisí na dostatočnom prísune krvi a dobrej výmene kyslíka v tkanive. Hyperbarická kyslíková komora dokáže zvýšenými dávkami kyslíka aktivovať rast nových ciev. „Kyslíková terapia“ účinne zvyšuje prekrvenie tkaniva. Podporuje rast kmeňových buniek a vznik nových ciev, teda takzvanú angiogenéziu. Čo následne zvyšuje prekrvenie v penise, spôsobujúce zlepšenie sexuálnych funkcií. Hyperbarická kyslíková komora teda môže vyvolať penilnú angiogenézu a tým zlepšiť erektilnú funkciu u mužov trpiacich erektilnou dysfunkciou. Zároveň môže zlepšiť perfúziu (prietok krvi) penisu a znížiť riziko erektilnej dysfunkcie. (Zdroj: IJIR: Your Sexual Medicine Journal (2018) 30:292–299, https://doi.org/10.1038/s41443-018-0023-9 )

Ako zlepšiť erekciu bez urológa?

Ako som uviedol už v úvode, sexuálne vzrušenie muža je komplexnou záležitosťou. A tak treba pristupovať aj prevencii tohto ochorenia.

Hoci to znie ako klišé, musím apelovať na zdravý životný štýl. Keď bude v kondícii vaše telo, bude v kondícii aj vaša potencia. Fyzická aktivita má na náš organizmus, a sekundárne aj na kvalitu erekcie pozitívny vplyv. Pomáha totiž zlepšiť fungovanie kardiovaskulárnej sústavy, prekrviť telo, a teda aj pohlavné orgány. Tiež pomáha odbúravať stres a v neposlednom rade zlepšuje proces trávenia. Zamerať by sme sa mali aj na životosprávu, zdravú vyváženú stravu, obmedzenie alkoholických nápojov, stop fajčeniu, dostatok spánku a pravidelnú mentálnu psychohygienu. V neposlednom rade apelujem na pravidelné preventívne prehliadky u urológa.

ZVERTE SA DO RÚK ODBORNÍKOM

Ak máte otázky, obavy, alebo si chcete rezervovať termín na vyšetrenie, kontaktujte nás mailom na info@urocentrum.sk alebo telefonicky, na čísle 0904 890 601. Radi vás uvítame v našej ambulancii Urocentrum - Bratislava, s.r.o., Vajnorská 40, 832 63 Bratislava, kde pohodlne zaparkujete priamo pred budovou polikliniky. Pacientov objednávame na presný čas, pričom sms a telefonické predvolávanie na vyšetrenie je samozrejmosťou.

NEMAJTE OBAVY, ZAČNIME VECI RIEŠIŤ.

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

Urológ, andrológ, sexuológ a transplantačný urológ MUDr. Jozef Dubravický, MPH študoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doplnkové štúdiá v obore absolvoval v Belgicku, Taliansku, Nemecku, Anglicku, Čechách, Argentíne a v Číne. Od roku 1996 vykonáva aktívnu prax a vyučuje študentov v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, na Urologickej klinike s centrom pre transplantácie obličiek. Má atestácie z urológie, andrológie, onkologickej urológie a intervenčnej ultrasonografie. Špecializuje sa na otvorené, ale najmä endoskopické a laparoskopické urologické, transplantačné a andrologické operácie. Pravidelne publikuje v domácich aj zahraničných odborných médiách a prednáša doma i v zahraničí na odborných seminároch a konferenciách. Vedie vlastnú rodinnú urologickú ambulanciu, Urocentrum - Bratislava, s.r.o.

Vedeli ste, žeĎalšie články na tému Erektilná dysfunkcia