SPERMIOGRAM – dôkladné vyšetrenie spermií

Téma: Plodnosť
Dátum: March 05, 2021

SPERMIOGRAM – dôkladné vyšetrenie spermií | Urocentrum Poradňa

Ak máte záujem o dôkladné vyšetrenie spermií, kontaktujte našu ambulanciu UROCENTRUM-Bratislava. Vyšetrenie je vhodné pre všetkých mužov, ktorí chcú poznať stav svojich spermií z dôvodu plánovaného počatia dieťaťa, prípadne majú podozrenie na zníženú plodnosť, resp. neplodnosť, chcú si povrdiť úspešnosť realizovanej vazektómie, alebo chcú svoje spermie uložiť či darovať.

Našim klientom sa snažíme dať to najlepšie, čo súčasná medicína ponúka. Preto pri vyšetrovaní mužskej plodnosti využívame vynikajúci prístroj LensHooke X1PRO Semen Quality Analyzer. Ide o mikroskopický analyzátor, ktorý šikovne identifikuje všetky kritické parametre kvality spermií zo vzorky ejakulátu klienta. Dôležité informácie, ktoré tento výnimočný pomocník poskytne, sa týkajú hodnoty PH, pohyblivosti spermií, ich koncentrácie na 1ml, viskozity a tvaru. Dokážeme ním zistiť prítomnosť leukocytov, baktérií, prvokov, ako aj ďalších cudzorodých látok, ktoré nebývajú absolútnou príčinou neplodnosti, ale výrazne znižujú pravdepodobnosť otehotnenia. Tento citlivý a vysokoefektívny prístroj dokáže zistiť dokonca aj to, či klient trpí oxidačným stresom, ktorý je v súčasnosti častým dôvodom problémov s plodnosťou. Výsledky máme do 5-tich minút. Rýchlo a bezbolestne.

Základom je odber materiálu – ejakulátu, ktorý klient odovzdá v sterilnej skúmavke. Ejakulát si klient odoberá sám, v súkromí, po masturbácii. Pred odberom materiálu sa vyžaduje zdržať sa sexuálnej aktivity počas minimálne troch predchádzajúcich dní. Odobratá vzorka je následne analyzovaná. Výsledky sú k dispozícii ešte v daný deň a klient je oboznámený, či jeho spermiogram spĺňa normy pre prirodzené počatie, prípadne je informovaný o stratégii liečby.

ZVERTE SA DO RÚK ODBORNÍKOM

Ak máte otázky, obavy, alebo si chcete rezervovať termín na vyšetrenie, kontaktujte nás mailom na info@urocentrum.sk alebo telefonicky, na čísle 0904 890 601. Radi vás uvítame v našej ambulancii Urocentrum - Bratislava, s.r.o., Vajnorská 40, 832 63 Bratislava, kde pohodlne zaparkujete priamo pred budovou polikliniky. Pacientov objednávame na presný čas, pričom sms a telefonické predvolávanie na vyšetrenie je samozrejmosťou.

NEMAJTE OBAVY, ZAČNIME VECI RIEŠIŤ.

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

Urológ, andrológ, sexuológ a transplantačný urológ MUDr. Jozef Dubravický, MPH študoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doplnkové štúdiá v obore absolvoval v Belgicku, Taliansku, Nemecku, Anglicku, Čechách, Argentíne a v Číne. Od roku 1996 vykonáva aktívnu prax a vyučuje študentov v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, na Urologickej klinike s centrom pre transplantácie obličiek. Má atestácie z urológie, andrológie, onkologickej urológie a intervenčnej ultrasonografie. Špecializuje sa na otvorené, ale najmä endoskopické a laparoskopické urologické, transplantačné a andrologické operácie. Pravidelne publikuje v domácich aj zahraničných odborných médiách a prednáša doma i v zahraničí na odborných seminároch a konferenciách. Vedie vlastnú rodinnú urologickú ambulanciu, Urocentrum - Bratislava, s.r.o.

Vedeli ste, že