Samovyšetrenie semenníkov

Téma: Semenníky
Dátum: April 5, 2024

Samovyšetrenie semenníkov | Urocentrum Poradňa

Tak, ako samovyšetrenie prsníkov je prirodzenou súčasťou prevencie a udržania si ženského zdravia, rovnako aj samovyšetreniu semenníkov by sa malo venovať viac pozornosti. Do povedomia mužov by sa malo dostať čím skôr. Pokojne už aj na základných školách.

Ako „vajce vajcu“

Muži sú na oblasť svojho genitálu citliví, nakoľko je citlivou aj samotná oblasť. A hoci netreba myslieť hneď na najhoršie, je správne poznať, všímať si a priebežne ju kontrolovať. Treba si uvedomiť, že semenníky sa nemusia podobať ako „vajce vajcu“. Ani dokonalé prsia nie sú obe rovnaké.

Ženy „vyšetrujúce“ svojich partnerov a naopak

Ideálne je nerobiť zo samovyšetrenia strašiaka, ale spraviť z toho príjemnú záležitosť, na pravidelnej báze. Úplný ideál je, keď partnerka prehmatom „vyšetrí“ partnera a naopak muž prehmatá partnerkine prsníky.

Postup samovyšetrenia semenníkov

 1. Vhodné podmienky:
  Ideálne vykonávajte samovyšetrenie počas teplého kúpeľa, sprchy alebo tesne potom. Teplá voda pomôže uvoľniť semenníky a uľahčiť vyšetrenie.
 2. Uchopte semenník:
  Uchopte oboma rukami jeden semenník. Držte ho jemne, ale pevne.
 3. Prehmatávanie:
  S použitím jemného tlaku prehmatajte semenník palcom a ukazovákom. Skúmajte jeho prednú plochu a bočné strany, ktoré sú hmatom prístupné.
 4. Všímajte si zmeny pri dotyku:
  Hľadajte zatvrdnuté miesta, hrčky, nerovné kontúry alebo zmenu konzistencie. Ak zistíte akékoľvek neobvyklé zmeny, obráťte sa na urologickú ambulanciu.
 5. Všímajte si vizuálne zmeny:
  zamerajte sa na prípadné deformácie, farebné odlišnosti, prítomnosť opuchu a bolestivosť.

Pamätajte, že prevencia je kľúčom k zachovaniu zdravia. Vykonávanie samovyšetrenia semenníkov pravidelne, môže pomôcť odhaliť problémy včas a zvýšiť vaše šance na úspešné liečenie.

ZVERTE SA DO RÚK ODBORNÍKOM

Ak máte otázky, obavy, alebo si chcete rezervovať termín na vyšetrenie, kontaktujte nás mailom na info@urocentrum.sk alebo telefonicky, na čísle 0904 890 601. Radi vás uvítame v našej ambulancii Urocentrum - Bratislava, s.r.o., Vajnorská 40, 832 63 Bratislava, kde pohodlne zaparkujete priamo pred budovou polikliniky. Pacientov objednávame na presný čas, pričom sms a telefonické predvolávanie na vyšetrenie je samozrejmosťou.

NEMAJTE OBAVY, ZAČNIME VECI RIEŠIŤ.

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

Urológ, andrológ, sexuológ a transplantačný urológ MUDr. Jozef Dubravický, MPH študoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doplnkové štúdiá v obore absolvoval v Belgicku, Taliansku, Nemecku, Anglicku, Čechách, Argentíne a v Číne. Od roku 1996 vykonáva aktívnu prax a vyučuje študentov v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, na Urologickej klinike s centrom pre transplantácie obličiek. Má atestácie z urológie, andrológie, onkologickej urológie a intervenčnej ultrasonografie. Špecializuje sa na otvorené, ale najmä endoskopické a laparoskopické urologické, transplantačné a andrologické operácie. Pravidelne publikuje v domácich aj zahraničných odborných médiách a prednáša doma i v zahraničí na odborných seminároch a konferenciách. Vedie vlastnú rodinnú urologickú ambulanciu, Urocentrum - Bratislava, s.r.o.

Vedeli ste, že