Porno je rozprávka

Téma: Závislosť na porne
Dátum: May 03, 2021

Porno je rozprávka | Urocentrum Poradňa

Porno je rozprávka pre dospelých. Nie je to skutočnosť. Tvrdím to už roky a musím to prízvukovať aj teraz, tu. Všetko vysvetlím ďalej v článku.

ZÁVISLOSŤ NA PORNE JE SERIÓZNOU DIAGNÓZOU

Dívanie sa na porno nemusí byť len neškodnou zábavou či uvoľnením. Môže sa z toho vyvinúť seriózna závislosť, ktorá je podobná závislosti narkomana od drog. Niekoho to neovplyvní, iný sa môže stať závislým postupne, a ďalší dokonca okamžite. Pri sledovaní porna sa uvoľňuje väčšie množstvo dopamínu, ktorý v mozgu vyvoláva príjemné pocity. Avšak pri častom sledovaní porna, prestáva byť náš mozog na dopamín citlivý a vyžaduje vyššie dávky tohto hormónu. Dá sa teda povedať, že častým sledovaním pornografických materiálov otupievame. Jemné erotické podnety prestávajú stačiť a v mozgu už nevyvolávajú také vzrušenie ako na začiatku. Mnohí pacienti, ktorí za mnou prídu, si sťažujú, že reagujú už len na extrémy.Čo nie je príjemné ich partnerkám, a napokon ani im samotným. Včasné uvedomenie si problému je ten lepší prípad. Ako urológ, andrológ a sexuológ s 25 ročnými skúsenosťami môžem povedať, že patologická závislosť na porne je vážnou diagnózou. Dokáže zničiť osobnosť človeka, jeho vzťahy i kariéru. Ide o skutočnú závislosť, ktorá sa týka tak mužov, ako aj žien.

ZÁVISLOSŤOU NA PORNE K EREKTILNEJ DYSFUNKCII

Vrátim sa teda k tomu, čo som povedal na začiatku tohto článku. Porno je ilúzia. Klamlivé predstieranie pornohercov toho, čo ich vzrušuje, býva na míle vzdialené realite. To však mozog, ktorého tolerancia voči erotickým podnetom je už posunutá, mnohokrát nedokáže racionálne vyhodnotiť. To, čo stačilo, už nestačí a dovtedy bežné partnerské radovánky prestávajú vzrušovať. Prirodzene príde k snahe realizovať pornopredstavy aj v skutočnom vzťahu, čo sa zväčša končí neúspešne, nepochopením zo strany partnera a pod. Dochádza k zlyhaniam v intímnej oblasti, čo sa negatívne odráža na sebavedomí a vedie k ďalším zlyhaniam. A to je začarovaný kruh. Vzniká kolotoč očakávaní, zlyhaní, hanby, viny, sebaobviňovania, sebaľútosti, únavy a nezriedka aj erektilnej dysfunkcie. Iróniou je, že človek by od porna očakával opak, teda že skôr erekciu podporí.

„ED“ – NAJČASTEJŠIA SEXUÁLNA PORUCHA MUŽOV

Erektilná dysfunkcia je najčastejšou sexuálnou poruchou u mužov. Ide o poruchu erekcie a trpí ňou viac ako 60% slovenských mužov, vo veku už od 30 rokov, až do 80tky. Zo skúseností v rámci svojej dlhoročnej praxe môžem potvrdiť, že s problémy s erekciou zažíva z času na čas, vo väčšej či menšej miere, väčšina mužov. V zápätí dodávam, že poruchy erekcie sú liečiteľné. Štatistiky dokazujú významnú úspešnosť liečby. Dôležitá je, samozrejme, správna diagnostika a následná stratégia liečby.

SEXUÁLNE VZRUŠENIE JE ZLOŽITÝ PROCES PREMENNÝCH

Ako urológ, andrológ a sexuológ pristupujem k problémom so sexuálnym vzrušením muža ako k procesu, ktorý je zložitou kombináciou viacerých premenných. Komplexne doň zapájame mozog, emócie, svaly, cievy, žľazy a podobne, pričom erektilná dysfunkcia môže byť dôsledkom narušenia ktoréhokoľvek z uvedených systémov. A častokrát aj ich kombináciou.

EFEKTÍVNA LIEČBA EREKTILNEJ DYSFUNKCIE

Na zvrátenie erektilnej dysfunkcie niekedy stačí len liečba základného stavu. V iných prípadoch sú nutné lieky alebo iné terapeutické postupy so zapojením viacerých špecialistov.

ZVERTE SA DO RÚK ODBORNÍKOM

Ak máte otázky, obavy, alebo si chcete rezervovať termín na vyšetrenie, kontaktujte nás mailom na info@urocentrum.sk alebo telefonicky, na čísle 0904 890 601. Radi vás uvítame v našej ambulancii Urocentrum - Bratislava, s.r.o., Vajnorská 40, 832 63 Bratislava, kde pohodlne zaparkujete priamo pred budovou polikliniky. Pacientov objednávame na presný čas, pričom sms a telefonické predvolávanie na vyšetrenie je samozrejmosťou.

NEMAJTE OBAVY, ZAČNIME VECI RIEŠIŤ.

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

Urológ, andrológ, sexuológ a transplantačný urológ MUDr. Jozef Dubravický, MPH študoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doplnkové štúdiá v obore absolvoval v Belgicku, Taliansku, Nemecku, Anglicku, Čechách, Argentíne a v Číne. Od roku 1996 vykonáva aktívnu prax a vyučuje študentov v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, na Urologickej klinike s centrom pre transplantácie obličiek. Má atestácie z urológie, andrológie, onkologickej urológie a intervenčnej ultrasonografie. Špecializuje sa na otvorené, ale najmä endoskopické a laparoskopické urologické, transplantačné a andrologické operácie. Pravidelne publikuje v domácich aj zahraničných odborných médiách a prednáša doma i v zahraničí na odborných seminároch a konferenciách. Vedie vlastnú rodinnú urologickú ambulanciu, Urocentrum - Bratislava, s.r.o.

Vedeli ste, že