Obriezka, úľava v mnohých smeroch

Téma: Obriezka
Dátum: September 23, 2022

Obriezka, úľava v mnohých smeroch | Urocentrum Poradňa | Urológ Bratislava

Obriezka, tiež cirkumcízia, je malý chirurgický zákrok, pri ktorom odstránime časť alebo celú predkožku prekrývajúcu žaluď penisu. Penis tak po zákroku zostáva čiastočne či úplne trvalo odkrytý. Výber techniky je individuálny, závisí od priania pacienta a od zdravotných možností. Ide o rýchly, relatívne bezbolestný chirurgický výkon, ktorý sa u nás v UROCENTRUM-Bratislava, a.s. rieši ambulantne, bez nutnosti hospitalizácie. Na našom pracovisku ročne vykonáme stovky obriezok. Samotný zákrok trvá zhruba 15 až 20 minút a realizujeme ho v lokálnej anestéze. O pooperačnej starostlivosti a hygiene pacienta poučíme tak, že túto starostlivosť zvládne bez problémov sám. Zotavenie trvá 8-10 dní. Sexualny styk je možný už po cca 14 dňoch od výkonu.

Aké zdravotné komplikácie môže spôsobiť zúžená predkožka

Zúžená predkožka, tiež fimóza, môže vyvolávať rôzne zdravotné komplikácie, a to v rôznom veku muža. Spomeňme napríklad:

 • čiastočnú, prípadne úplne neschopnosť pretiahnutia predkožky penisu cez žaluď
 • problematickú hygienu a ukladanie nečistôt pod zúženú predkožku penisu
 • začervenanie predkožky, vyrážka na žaludi, nepríjemný pach v oblasti predkožky a žaluďa
 • opuch
 • vznik zápalov, ktoré môžu byť bolestivé
 • vyššie riziko vzniku nádorov v dôsledku chronických zápalov
 • komplikácie pri sexuálnom styku.

Aké zdravotné problémy môže vyriešiť obriezka?

V krátkosti povedané, obriezka môže riešiť nasledovné problémy: zúžená predkožka, fimóza, parafimóza, balanitída, ragády, zápaly predkožky, zápach penisu, žaluďa, predkožkového vaku, neschopnosť dostatočnej hygieny, problémy pri sexuálnom styku, predčasnú ejakuláciu, estetické i náboženské dôvody. Jednotlivo ich vysvetľujeme nižšie v texte.

5 hlavných dôvodov obriezky

 • 1

  Zdravotný dôvod je najčastejším dôvodom obriezky. Ak je zúžená predkožka vrodená, môže dieťaťu spôsobovať problémy s odtokom moču z močovej trubice. U starších chlapcov, a tiež mužov so zúženou predkožkou, častokrát dochádza k infekciám. Predkožka totiž zakrýva žaluď penisu, pričom otvor je tak malý, že nie je možné úplné stiahnutie predkožky za okraj žaluďa. V ryhe medzi telom penisu a okrajom žaluďa sa tak môžu hromadiť nečistoty a maz, čo spôsobuje infekciu. Zápal býva často bolestivý. Opakovanými zápalmi môžu vzniknúť jazvičky, trhlinky / tzv. ragády, ktoré môžu vyvolať fimózu. Fimóza môže nastať aj u detí, kedy chlapcom nebola predkožka nikdy sťahovaná. Opakované zápaly zvyšujú riziko vzniku nádorových ochorení. Nepríjemným stavom je aj parafimóza, kedy predkožka zostáva príliš dlho stiahnutá, resp. zaseknutá za žaluďom. Vtedy dochádza k opuchu, ktorý znemožňuje jej spätné pretiahnutie. K tomu môže dôjsť aj pri sexuálnom styku.

 • 2

  Problémy v intímnej oblasti sú ďalším častým dôvodom dopytu po obriezke. Ide napríklad o prípady, kedy si muž pri erekcii nedokáže svoju predkožku dostatočne stiahnuť, čím si pohlavný styk nevie plnohodnotne užiť. Mnohí pacienti po obriezke uvádzajú výrazne vyššiu kvalitu sexuálneho života, citlivejší penis a eliminovanie problémov s predčasnou ejakuláciou. Dôležité je spomenúť, že penis po obriezke pôsobí väčší, v porovnaní so stavom pred obriezkou.

 • 3

  Hygienické dôvody sú nemenej dôležitými argumentami hovoriacimi za obriezku. V kožných záhyboch predkožky sa udržiavajú baktérie, vírusy (HPV vírus nevynímajúc) i plesne. Neschopnosť dostatočnej hygieny a s ňou spojená infekcia, môže spôsobiť tzv. balanitídu, teda zápal žaluďa. Ten sa prejavuje spomínaným začervenaním predkožky, vyrážkou na žaludi, ale aj nepríjemným pachom penisu, žaluďa a predkožkového vaku.

 • 4

  Estetické dôvody. Existujú mnohé diskusné fóra, kde sa muži i ženy vyjadrujú k obriezke. Práve ženy považujú obrezaný penis za estetickejší.

 • 5

  Náboženské dôvody. Obriezka je azda najstarším urologickým zákrokom. Z náboženských dôvodov je možné ju vykonať už u chlapcov od dvoch rokov. Tento chirurgický zákrok u detských pacientov vykonávame v rámci jednodňovej chirurgie. Samozrejme, pre obriezku sa z náboženských dôvodov môžu rozhodnúť aj dospelí pacienti.

ZVERTE SA DO RÚK ODBORNÍKOM

Ak máte otázky, obavy, alebo si chcete rezervovať termín na vyšetrenie, kontaktujte nás mailom na info@urocentrum.sk alebo telefonicky, na čísle 0904 890 601. Radi vás uvítame v našej ambulancii Urocentrum - Bratislava, s.r.o., Vajnorská 40, 832 63 Bratislava, kde pohodlne zaparkujete priamo pred budovou polikliniky. Pacientov objednávame na presný čas, pričom sms a telefonické predvolávanie na vyšetrenie je samozrejmosťou.

NEMAJTE OBAVY, ZAČNIME VECI RIEŠIŤ.

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

Urológ, andrológ, sexuológ a transplantačný urológ MUDr. Jozef Dubravický, MPH študoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doplnkové štúdiá v obore absolvoval v Belgicku, Taliansku, Nemecku, Anglicku, Čechách, Argentíne a v Číne. Od roku 1996 vykonáva aktívnu prax a vyučuje študentov v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, na Urologickej klinike s centrom pre transplantácie obličiek. Má atestácie z urológie, andrológie, onkologickej urológie a intervenčnej ultrasonografie. Špecializuje sa na otvorené, ale najmä endoskopické a laparoskopické urologické, transplantačné a andrologické operácie. Pravidelne publikuje v domácich aj zahraničných odborných médiách a prednáša doma i v zahraničí na odborných seminároch a konferenciách. Vedie vlastnú rodinnú urologickú ambulanciu, Urocentrum - Bratislava, s.r.o.

Vedeli ste, že