Nová štúdia priniesla nový pohľad na neveru

Téma: Nevera
Dátum: Jun 20, 2023

Nová štúdia priniesla nový pohľad na neveru | Urocentrum Poradňa | Urológ Bratislava

Dôvody partnerskej nevery sú rôzne. Posledné zistenia však ukazujú, že sú pestrejšie, ako sa predpokladalo. A zároveň, dopady nevery na svedomie podvádzajúcich neústia len do pocitu morálnej viny a sebaspytovania. V mnohých prípadoch neverný partner žiadnu vinu necíti, no popritom dokonca môže k podvádzanému cítiť lásku. Tieto a ďalšie zaujímavosti z tajov partnerských vzťahov skúmal Seltermanov tím z Johns Hopkins University, v Marylande.

Hneď na úvod však treba upozorniť, že prieskum docenta Seltermana z katedry psychologických a mozgových vied, bol realizovaný medzi respondetami používajúcimi webovú stránku „Ashley Madison“. Ide o zoznamku určenú zadaným, ktorí však hľadajú „bokovku“. Výsledky štúdie majú teda výrazné limity. V prvom rade preto, že skúmanou vzorkou boli najmä muži. Dokonca šlo o výrazne špecifickú skupinu mužov, registrovaných na zoznamke pre neverných. Výsledky teda nemožno zovšeobecniť na všetkých mužov, en bloc. Zistenia vedeckého tímu sú však natoľko prelomové, že spochybňujú rozšírené predstavy o nevere a skúsenostiach neverných jedincov a vykresľujú zložitejší obraz nevery.

Nie je pravda, že nevera vzniká z nedostatku lásky

Prvým prekvapením štúdie zverejnenej v magazíne Archives of Sexual Behavior, bolo zistenie, že medzi kvalitou partnerského vzťahu a neverou, sa nepotvrdila významnejšia súvislosť. Takmer v rovnakej miere však priznávali nespokojnosť s manželským sexuálnym životom. Sexuálna nespokojnosť v oficiálnom partnerskom zväzku bola aj hlavným dôvodom nevery. Ako uvádza český spravodajský portál iDNES.cz, s odvolaním sa na uverejnené výsledky štúdie, po sexuálnej nespokojnosti boli ďalšími najpočetnejšími dôvodmi nevery túžba po nezávislosti, resp. pestrosti. A naopak, „...najmenšie zastúpenie mali vo výpočte dôvodov k nevere tie, ktoré by sme zrejme očakávali ako frekventovanejšie: vzťahové problémy, nedostatok lásky, zlosť.“1

Nevera bez výčitiek svedomia

Ďalšie prekvapujúce zistenie sa týkalo dôsledkov nevery. Podvádzajúci partneri v absolútnej väčšine necítili žiadne výčitky svedomia.2 Tlačová správa Seltermanovho tímu uvádza, že zosobášení ľudia, ktorí majú mimomanželské aféry, nepociťujú výčitky svedomia a zároveň veria, že podvádzanie neubližuje ich inak zdravému manželskému zväzku. To otvára priestor ďalšiemu skúmaniu. A teda, či podvádzajúci na nevere nevidia nič zlé, alebo či si svoju neveru sami pre seba zdôvodňujú tak, že si ju dokážu v sebe dostatočne ospravedlniť..?

Boli ste neverní? celkom hlasov: 1304

Nie
41% (538 hlasov)
Áno, pre sexuálnu pestrosť
26% (333 hlasov)
Áno, kvôli nedostatku sexu
19% (242 hlasov)
Áno, kvôli nedostatku citu
5% (68 hlasov)
Áno, z iného dôvodu
4% (54 hlasov)
Áno, pre dobrodružstvo
2% (30 hlasov)
Koncept nevery vo vzťahu neuznávame
2% (24 hlasov)
Áno, kvôli alkoholu, okolnostiam
1% (15 hlasov)

Aké boli následky vašej nevery?

Pomohla mi
82% (374 hlasov)
Cítil som výčitky svedomia
18% (80 hlasov)

Zdroj: Miluji tě, ale podvádím tě. A nelituji. Studie nahlédla do hlubin nevěry - iDNES.cz

Ľudia teda dokážu podvádzať svojich partnerov hoci ich milujú. Akoby sex a vzťah začítala spoločnosť vnímať ako samostatné premenné, ktoré sa môžu aj prelínať. V každom prípade je nevera v našej spoločnosti odsudzovaná a stigmatizovaná. Bez ohľadu na to, či neverný partner cíti výčitky svedomia, podvádzaného partnera odhalená aféra zasiahne. Žiadna štúdia vám nemôže vsugerovať čo je „normálne", alebo ako sa pri tom máte cítiť. Partnerské vzťahy sú špecifické a komplikované. Ak však obom partnerom na vzťahu záleží, je nespočetne veľa možností, ako sa vzťahu dá pomôcť. Aj za odbornej pomoci. Ako sexuológ upozorňujem na nebezpečenstvo nereálnych očakávaní. Monogamný vzťah a sexuálna exkluzivita manželov je prirodzeným všeobecným očakávaním. Avšak treba si uvedomiť, že tak, ako sa aj človek časom mení a vyvíja, tak aj vzťah/emócie prechádzajú rôznymi fázami. Rovnako tak aj čakať, že nadmieru uspokojivý sexuálny život s jedným partnerom bude rovnako uspokojivý aj o tridsať rokov. Na všetkom, čo v živote stojí za to, treba pracovať.

Zdroj:
1 https://www.idnes.cz/xman/styl/nevera-manzelstvi-podvadeni-vztah-sex-vycitky-studie.A230601_111850_xman-styl_fro?h=E1DDAC1ACDFA6CE0486E1CC2CC8E9B98
2 Žiadne výčitky svedomia: Sexuálna nevera nie je jasne spojená so spokojnosťou so vzťahom alebo pohodou u používateľov Ashley Madison | SpringerLink

ZVERTE SA DO RÚK ODBORNÍKOM

Ak máte otázky, obavy, alebo si chcete rezervovať termín na vyšetrenie, kontaktujte nás mailom na info@urocentrum.sk alebo telefonicky, na čísle 0904 890 601. Radi vás uvítame v našej ambulancii Urocentrum - Bratislava, s.r.o., Vajnorská 40, 832 63 Bratislava, kde pohodlne zaparkujete priamo pred budovou polikliniky. Pacientov objednávame na presný čas, pričom sms a telefonické predvolávanie na vyšetrenie je samozrejmosťou.

NEMAJTE OBAVY, ZAČNIME VECI RIEŠIŤ.

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

Urológ, andrológ, sexuológ a transplantačný urológ MUDr. Jozef Dubravický, MPH študoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doplnkové štúdiá v obore absolvoval v Belgicku, Taliansku, Nemecku, Anglicku, Čechách, Argentíne a v Číne. Od roku 1996 vykonáva aktívnu prax a vyučuje študentov v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, na Urologickej klinike s centrom pre transplantácie obličiek. Má atestácie z urológie, andrológie, onkologickej urológie a intervenčnej ultrasonografie. Špecializuje sa na otvorené, ale najmä endoskopické a laparoskopické urologické, transplantačné a andrologické operácie. Pravidelne publikuje v domácich aj zahraničných odborných médiách a prednáša doma i v zahraničí na odborných seminároch a konferenciách. Vedie vlastnú rodinnú urologickú ambulanciu, Urocentrum - Bratislava, s.r.o.

Vedeli ste, že