Efektívne riešenie zúženín močovej rúry

Téma: Zúženiny močovej rúry
Dátum: January 10, 2022

Efektívne riešenie zúženín močovej rúry | Urocentrum Poradňa

Močová rúra je dôležitý, no pacientami častokrát podceňovaný orgán. U žien slúži na odvádzanie moču z tela. U mužov má aj ďalšiu funkciu. Z hľadiska biológie je vývodnou trasou pre vylučovaciu aj pohlavnú sústavu, v dôsledku čoho medzi nimi ľahko dochádza k prenosu infekcie. Akýkoľvek zápal močovej rúry môže viesť k jej zúženiu, a teda k zdravotným komplikáciám s tým spojených.

Navyše, steny močovej rúry sú veľmi tenké, a tým pádom aj náchylné k poškodeniu. Následné poškodenie stien uretry (t.j. močovej rúry), môže vyústiť opäť až k vytvoreniu zúženín, čomu sa odborne hovorí striktúra uretry.

PREJAVY ZÚŽENEJ MOČOVEJ RÚRY

Odhliadnuc od vrodenej vývojovej chyby zúženej uretry, dôvodmi vzniku bývajú najmä

  • pozápalové,
  • pooperačné a
  • poúrazové zmeny.

K častým prejavom zúženej močovej rúry patrí bolesť pri močení, slabý či prerušovaný tok moču, ako aj pocit neúplného vymočenia. Hromadenie moču v močovom mechúre a opakované močové infekcie nespôsobujú len značné zhoršenie kvality života pacienta, ale môžu mať za následok zhoršenie zdravotného stavu a závažnejšie diagnózy.

POZÁPALOVÉ PRÍČINY VZNIKU ZÚŽENÍN MOČOVEJ RÚRY

Zápal močovej rúry, tzv. uretritída, postihuje mužov aj ženy všetkých vekových kategórií. K vyvolávateľom zápalov uretry vo veľkej miere patrí baktéria E-coli. U pacientov so zavedeným katétrom môže zápal spôsobiť aj zlatý stafylokok a pod. Častými symptómami býva citeľný diskomfort pri močení. Ten sa môže prejaviť ako pálenie, svrbenie či bolesť pri močení. Zápal môže byť príznakom bežnej infekcie močových ciest, ale aj pohlavne prenosných ochorení u mužov aj žien. V niektorých prípadoch môžu byť dokonca prítomné obe infekcie naraz.

Uretridídu, teda zápal močovej rúry, spôsobujú bakteriálne, vírusové i parazitárne mikroorganizmy. Podľa prítomnosti týchto mikroorganizmov hovoríme o kvapavkovom, resp. nekvapavkovom zápale. Treba zdôrazniť, že akýkoľvek zápal močovej rúry, spôsobený najmä baktériami stojacimi za vznikom pohlavne prenosných chorôb (STD), môže viesť k vzniku zúženín.

POÚRAZOVÉ PRÍČINY VZNIKU ZÚŽENÍN MOČOVEJ RÚRY

Ako bolo spomenuté už vyššie, steny močovej rúry sú veľmi tenké. Preto môže ľahko dôjsť k ich mechanickému poškodeniu. Poranenia môžu spôsobiť aj sexuálne praktiky súvisiace so zasúvaním sexuálnych predmetov do močovej rúry a pod. Takéto mechanické poškodenia uretry môžu mať za následok vznik zápalov a následné zužovanie uretry.

POOPERAČNÉ PRÍČINY VZNIKU ZÚŽENÍN MOČOVEJ RÚRY

Do tejto skupiny môžeme zaradiť pacientov, ktorí sú po akomkoľvek úraze, či operačnom výkone, pripútaní na lôžko, resp. sa nemôžu vymočiť prirodzenou cestou a na vyprázdenie močového mechúra je potrebné zavedenie močovej cievky, teda katétru. Katéter používajú nielen chorí, ale aj imobilní pacienti. V každom prípade, je to pre telo cudzie teleso. Okrem toho, že sa na katétri môžu zachytiť baktérie spôsobujúce infekciu, treba zdôrazniť, že pri dlhodobom používaní katétra častokrát dochádza k vzniku spomínaných striktúr, teda zúženín močovej rúry.

PRE NAŠICH PACIENTOV TO NAJLEPŠIE

Zúženiny močovej rúry (striktúra uretry) sa bežne riešia operačným výkonom, ktorý je relatívne rýchly, no robí sa v celkovej krátkodobej alebo spinálnej anestézii. Teda vo všeobecnosti je potrebná hospitalizácia pacienta. Odhliadnuc od súčasnej pandemickej situácie, ktorá značne obmedzila tzv. bielu chirurgiu a výkon takýchto zákrokov, rýchlosť tohto zákroku je v ostrom kontraste s potrebou hospitalizácie.

Ako lekár chcem pre svojich pacientov to najlepšie. Prirodzene mi záleží na ich kvalite života. Naše pracovisko Urocentrum - Bratislava, s.r.o. ponúka pacientom efektívne riešenie zúženia vonkajšieho otvoru močovej rúry (meatotómiu), a to v rámci jednodňovej chirurgie!

VÝHODY MEATOTÓMIE, OTTISOVEJ A OPTICKEJ URETROTÓMIE REALIZOVANEJ V RÁMCI JEDNODŇOVEJ CHIRURGIE

Nespornými výhodami tohto zákroku je takmer okamžitá úľava a skvalitnenie života pacienta. Ďalšou výhodou je časové hľadisko. Rád zopakujem, že zákrok, ktorý úspešne vykonávame na našom pracovisku, je robený v rámci jednodňovej chirurgie. Doposiaľ bola na výkon potrebná hospitalizácia pacienta, zahŕňajúca súbor predoperačných vyšetrení, s tým spojené návštevy špecialistov, následná operácia, pobyt v nemocnici po prebratí z anestézii a sledovanie pacienta. To zabralo aj niekoľko dní. V neposlednom rade pri pobyt v nemocnici svoje zohrá aj psychika pacienta. Tým chcem povedať, že hospitalizácia je sama o sebe psychickou záťažou. V našom prípade, toto všetko odpadá. Zdravotný problém je riešený okamžite, nie sú potrebné predoperačné vyšetrenia, ani hospitalizácia. Pacient po výkone odchádza „po svojich“.

ZVERTE SA DO RÚK ODBORNÍKOM

Ak máte otázky, obavy, alebo si chcete rezervovať termín na vyšetrenie, kontaktujte nás mailom na info@urocentrum.sk alebo telefonicky, na čísle 0904 890 601. Radi vás uvítame v našej ambulancii Urocentrum - Bratislava, s.r.o., Vajnorská 40, 832 63 Bratislava, kde pohodlne zaparkujete priamo pred budovou polikliniky. Pacientov objednávame na presný čas, pričom sms a telefonické predvolávanie na vyšetrenie je samozrejmosťou.

NEMAJTE OBAVY, ZAČNIME VECI RIEŠIŤ.

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

Urológ, andrológ, sexuológ a transplantačný urológ MUDr. Jozef Dubravický, MPH študoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doplnkové štúdiá v obore absolvoval v Belgicku, Taliansku, Nemecku, Anglicku, Čechách, Argentíne a v Číne. Od roku 1996 vykonáva aktívnu prax a vyučuje študentov v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, na Urologickej klinike s centrom pre transplantácie obličiek. Má atestácie z urológie, andrológie, onkologickej urológie a intervenčnej ultrasonografie. Špecializuje sa na otvorené, ale najmä endoskopické a laparoskopické urologické, transplantačné a andrologické operácie. Pravidelne publikuje v domácich aj zahraničných odborných médiách a prednáša doma i v zahraničí na odborných seminároch a konferenciách. Vedie vlastnú rodinnú urologickú ambulanciu, Urocentrum - Bratislava, s.r.o.

Vedeli ste, žeĎalšie články na tému Zúženiny močovej rúry