Detský urológ: Za pomočovanie detí môžu aj zlé návyky

Téma: Pomočovanie detí
Dátum: July 11, 2023

Detský urológ: Za pomočovanie detí môžu aj zlé návyky | Urocentrum Poradňa | Urológ Bratislava

  • → vo veku 5 rokov sa v noci pomočuje cca 15 % detí1

  • → lekári dosahujú 90% úspešnosť liečenia pomočovania2

Najčastejšie príčiny pomočovania

Pomočovanie, pocikávanie, alebo odborný názov enuréza, postihuje najčastejšie deti, no výnimkou nie sú ani dospelí. Vo väčšine prípadov sú za pomočovaním nesprávne návyky súvisiace napríklad so zvýšeným príjmom stravy a tekutín tesne pred spaním, alebo potláčanie nutkania močiť v dôsledku pohrúženia dieťaťa do inej činnosti. Príčinou však môžu byť aj ochorenia močovej sústavy, metabolické ochorenia, vrodené abnormality súvisiace s poruchami vývinu mechúra alebo psychologické problémy.

Kedy hovoríme o probléme s pomočovaním

Každé dieťa je individuálne. Vo všeobecnosti platí, že po treťom roku života dokáže jedinec získať plnú kontrolu nad močením. Ak sa dieťa pomočuje ešte v piatom roku, pediater posiela dieťa za špecialistom, detským urológom. Ťažkosti s pomočovaním môžu nastať v tzv. plniacej fáze, kedy sa zvyšuje objem močoviny v močovom mechúre až do pocitu naliehavého nutkania na močenie. Problémy však môže spôsobovať aj tzv. vyprázdňovacia fáza. V niektorých prípadoch môže ísť aj o kombináciu ťažkostí v oboch fázach.

Taktiež treba rozlišovať, či k pocikávaniu dochádza cez deň, alebo výlučne v noci. Nočné pomočovanie patrí k najčastejším formám enurézy. Jeho dôvodom zväčša nie je psychologický problém. Nočné pomočovanie, odborne enuresis nocturna, býva najčastejšie primárneho charakteru, teda trvá od narodenia. U dieťaťa býva najčastejšie spôsobené zlými návykmi pred spaním, prípadne ešte nedozrelo prepojenie mozgu s močovým mechúrom, alebo kapacita močového mechúra je znížená, či bola narušená sekrécia hormónov regulujúcich tvorbu moču v nočných hodinách a pod. Ďalej je nutné rozlíšiť, či je** pomočovanie primárne** (dieťa nikdy nemalo tzv. suché obdobie a od narodenia sa pomočuje neustále) alebo sekundárne (dieťa už suché obdobie malo a pomočovanie nastalo v dôsledku stresovej situácie či infekcie).

Úspešnosť liečby pomočovania je vysoká

Pomočovanie je do veľkej miery sociálnym problémom. Dieťa pociťuje hanbu, frustráciu a rodič vyčerpaný z neustáleho prania a prezliekania posteľnej bielizne býva nezriedka podráždený. Ale všetko sú to prirodzené veci, ktoré si vyžadujú tolerantný prístup. Určite nie sú na mieste tresty. Tie to môžu ešte zhoršiť.

Na problém s pomočovaním sa treba pozerať aj zo zdravotného hľadiska. Pocikávanie totiž môže viesť aj k ďalším ochoreniam, ako sú zápaly močových ciest, (nakoľko sa močový mechúr nevyprázdňuje dostatočne), či reflux, (teda návrat močoviny späť k obličke). Čísla hovoria, že bez lekárskej pomoci z pomočovania vyrastú len 2 z 10 detí. Na druhej strane je potešujúcim faktom štatistika, že lekári dokážu problém s pomočovaním efektívne riešiť, a to až s 90% úspešnosťou. Platí, že čím skôr tento problém začne rodič dieťaťa riešiť, tým skôr sa ho zbaví.

Veďte si DENNÍK MOČENIA

V rámci svojej dlhoročnej lekárskej praxe odporúčam rodičom detí s problémom pomočovania viesť si tzv. denník močenia. Minimálne dva dni až týždeň rodič zaznamenáva:

1

objem tekutín, ktoré dieťa prijíma,

2

čas -- kedy pije,

3

kedy močí,

4

aký objem vymočilo a

5

kedy došlo k úniku moču.

Tieto informácie lekárovi pomôžu pri stanovovaní diagnózy.

Ako prebieha vyšetrenie

Vyšetrenie špecialistom, urológom začína vstupným rozhovorom, tzv. anamnézou, v rámci ktorej odborník zisťuje všetky príznaky, ktoré s pomočovaním súvisia. Rodič nemusí vidieť súvis medzi vecami, ktoré dieťa robí, či prežíva, no s pocikávaním úzko súvisia. Veľkou pomôckou je, ak rodič dieťaťu vedie spomínaný denník močenia, na základe ktorého urológ dokáže posúdiť frekvenciu a objem pitia aj močenia. Po anamnéze nasleduje rutinné vyšetrenie moču, nakoľko ťažkosti s močením, zadržiavanie moču či nedostatočné vyprázdňovanie mechúra môže viesť k rozvoju infekcií močových ciest. Zároveň však môže byť infekt močových ciest práve dôvodom, prečo sa dieťa začne pocikávať. Súčasťou vyšetrenia je aj bezbolestná ultrasonografia močového systému. Ultrazvuk brucha skúma, či príčinou pomočovania nie sú obličky, močovody alebo močový mechúr. Na základe výsledku vyšetrení stanoví stratégiu liečby. V prvom rade je nutné zaviesť režimové opatrenia. Odhaduje sa, že ich úspešným zavedením sa zlepší stav zhruba u 80 % detí a nie je potrebná žiadna ďalšia liečba liekovou formou. Zároveň je to však proces vyžadujúci si trpezlivosť zo strany rodiča aj dieťaťa a aj opakované kontroly u lekára.

S problémom pomočovania nečakajte

V našej rodinnej urologickej ambulancii Urocentrum -- Bratislava, s.r.o. dbáme nielen na odborný, ale aj na vysoko empatický prístup k detským pacientom. Dieťa musí mať počas celého vyšetrenia pocit bezpečia, komfortu a dôvery.

Naša urologická ambulancia poskytuje detským pacientom odbornú starostlivosť pri diagnostike a liečbe ochorení urogenitálneho traktu, a to nielen v rámci ambulantnej starostlivosti, ale aj jednodňových chirurgických zákrokov. Odbornosť nášho zdravotníckeho personálu, neustále vzdelávanie, dlhoročné skúsenosti a využitie moderných technológií nám umožňujú zabezpečiť efektívnosť liečby a komfort detského pacienta.

Zdroje:
1Nočné pocikávanie by nemalo byť tabu ani dôvod na trestanie | Union.sk
2Bojuje váš škôlar s pomočovaním? Nenechajte to zájsť priďaleko | Dr.Max (drmax.sk)

ZVERTE SA DO RÚK ODBORNÍKOM

Ak máte otázky, obavy, alebo si chcete rezervovať termín na vyšetrenie, kontaktujte nás mailom na info@urocentrum.sk alebo telefonicky, na čísle 0904 890 601. Radi vás uvítame v našej ambulancii Urocentrum - Bratislava, s.r.o., Vajnorská 40, 832 63 Bratislava, kde pohodlne zaparkujete priamo pred budovou polikliniky. Pacientov objednávame na presný čas, pričom sms a telefonické predvolávanie na vyšetrenie je samozrejmosťou.

NEMAJTE OBAVY, ZAČNIME VECI RIEŠIŤ.

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

Urológ, andrológ, sexuológ a transplantačný urológ MUDr. Jozef Dubravický, MPH študoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doplnkové štúdiá v obore absolvoval v Belgicku, Taliansku, Nemecku, Anglicku, Čechách, Argentíne a v Číne. Od roku 1996 vykonáva aktívnu prax a vyučuje študentov v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, na Urologickej klinike s centrom pre transplantácie obličiek. Má atestácie z urológie, andrológie, onkologickej urológie a intervenčnej ultrasonografie. Špecializuje sa na otvorené, ale najmä endoskopické a laparoskopické urologické, transplantačné a andrologické operácie. Pravidelne publikuje v domácich aj zahraničných odborných médiách a prednáša doma i v zahraničí na odborných seminároch a konferenciách. Vedie vlastnú rodinnú urologickú ambulanciu, Urocentrum - Bratislava, s.r.o.

Vedeli ste, že