Dedovia mali lepšie spermiogramy ako vnuci

Téma: Plodnosť
Dátum: February 26, 2021

Dedovia mali lepšie spermiogramy ako vnuci | Urocentrum Poradňa

Do mojej ambulancie každoročne prichádza čoraz viac klientov, ktorým sa nedarí počať potomka prirodzenou cestou. Za viac než 25 rokov svojej praxe, môžem porovnať výsledky troch generácií mužov a zodpovedne môžem prehlásiť, že spermiogramy dnešných mladých mužov sú horšie než speriogramy ich dedov. Len na ilustráciu – nie je to tak dávno, čo sa na medicíne učilo, že štandarný počet spermií v 1 ml ejakulátu sa pohybuje okolo 100 až 120 miliónov. Dnes je normál 50 miliónov spermií na 1 ml. Za dolnú hranicu pre plodnosť sa považuje 15-10 miliónov spermíí v 1ml. Neplodnosť na Slovensku narastá, pričom posledné čísla hovoria, že problémy s počatím má v súčasnosti každý šiesty pár.

KEDY VIEM, ŽE MÁM PROBLÉM S PLODNOSŤOU?

O problémoch s plodnosťou vo všeobecnosti hovoríme, ak sa muž a žena pokúšajú počať dieťa pravidelným, nechráneným pohlavným stykom, minimálne rok bez úspechu. U jedincov starších ako 35 rokov sa tento časový interval skracuje na polovicu. Vzhľadom na súčasné problémy s plodnosťou oboch partnerov, je preto mimoriadne dôležité, najskôr sa presvedčiť, či spermie splńajú normu.

AKÉ SÚ PRÍČINY ZNÍŽENEJ PLODNOSTI?

Príčin zníženej plodnosti, prípadne neplodnosti je viacero. Problémom môže byť zdedená genetická výbava, nezdravý životný štýl, vyšší vek, nadváha alebo naopak príliš nízka hmotnosť, fajčenie, drogy, užívanie alkoholických nápojov, absencia pohybu, užívanie anabolík hoci aj v minulosti, užívanie hormónov testosterónu za účelom korekcie hladiny TST (napr. po odstránení semenníka pre nádor), antibiotiká, pohlavne prenosné choroby, dlhodobý stres i vyčerpanosť organizmu.

NEPLODNOSŤ NIE JE ZLYHANIE!

V prvom rade je potrebné povedať, že neplodnosť nie je zlyhanie. Napriek tomu mnoho mužov, ktorých sa to týka, tomuto pocitu prepadne. O to horšie, keď je znásobený hanbou. Takéto emócie skutočne nie sú na mieste. Okrem toho, že som urológ, som aj andrológ a sexuológ. Teda na problém sa pozerám komplexne.

Musím poznamenať, že hoci je pacientovi diagnostikovaná neplodnosť, dieťa mať môže. Či už po nasadení liečby, prirodzenou cestou, alebo za pomoci asistovanej reprodukcie. Kľúčovú úlohu zohráva presná diagnostika a správne určená stratégia liečby.

INOVATÍVNA TECHNOLÓGIA PRI VYŠETROVANÍ MUŽSKEJ PLODNOSTI

Našim klientom sa snažíme dať to najlepšie, čo súčasná medicína ponúka. Vynikajúcim pomocníkom pri vyšetrení mužskej plodnosti je náš nový prístroj LensHooke X1PRO Semen Quality Analyzer. Vďaka tomuto prístroju môžu zistiť stav svojich spermií klienti, ktorí majú v pláne počať potomka, prípadne majú podozrenie na zníženú plodnosť, resp. neplodnosť, chcú si potvrdiť úspešnosť realizovanej vazektómie či chcú svoje spermie darovať alebo uložiť. Ide o mikroskopický analyzátor, ktorý šikovne identifikuje všetky kritické parametre kvality spermií zo vzorky ejakulátu klienta. Dôležité informácie, ktoré tento šikovný pomocník poskytne, sa týkajú hodnoty PH, pohyblivosti spermií, ich koncentrácie na 1ml, viskozity a tvaru. Dokážeme ním zistiť prítomnosť leukocytov, baktérií, prvokov, ako aj ďalších cudzorodých látok, ktoré nebývajú absolútnou príčinou neplodnosti, ale výrazne znižujú pravdepodobnosť otehotnenia. Tento citlivý a vysokoefektívny prístroj dokáže zistiť dokonca aj to, či klient trpí oxidačným stresom, ktorý je v súčasnosti častým dôvodom problémov s plodnosťou. Výsledky máme do 5-tich minút. Rýchlo a bezbolestne.

AKO PREBIEHA VYŠETRENIE KVALITY SPERMIÍ – SPERMIOGRAM

Meranie kvality spermií, resp. spermiogram, patrí k elementárnym vyšetreniam plodnosti muža. Základom je odber materiálu – ejakulátu, ktorý klient odovzdá v sterilnej skúmavke. Ejakulát si klient odoberá sám, v súkromí, po masturbácii. Pred odberom materiálu sa vyžaduje zdržať sa sexuálnej aktivity počas minimálne troch predchádzajúcich dní. Odobratá vzorka je následne analyzovaná. Výsledky sú k dispozícii ešte v daný deň a klient je oboznámený, či jeho spermiogram spĺňa normy pre prirodzené počatie, prípadne je informovaný o stratégii liečby.

ZVERTE SA DO RÚK ODBORNÍKOM

Ak máte otázky, obavy, alebo si chcete rezervovať termín na vyšetrenie, kontaktujte nás mailom na info@urocentrum.sk alebo telefonicky, na čísle 0904 890 601. Radi vás uvítame v našej ambulancii Urocentrum - Bratislava, s.r.o., Vajnorská 40, 832 63 Bratislava, kde pohodlne zaparkujete priamo pred budovou polikliniky. Pacientov objednávame na presný čas, pričom sms a telefonické predvolávanie na vyšetrenie je samozrejmosťou.

NEMAJTE OBAVY, ZAČNIME VECI RIEŠIŤ.

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

Urológ, andrológ, sexuológ a transplantačný urológ MUDr. Jozef Dubravický, MPH študoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doplnkové štúdiá v obore absolvoval v Belgicku, Taliansku, Nemecku, Anglicku, Čechách, Argentíne a v Číne. Od roku 1996 vykonáva aktívnu prax a vyučuje študentov v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, na Urologickej klinike s centrom pre transplantácie obličiek. Má atestácie z urológie, andrológie, onkologickej urológie a intervenčnej ultrasonografie. Špecializuje sa na otvorené, ale najmä endoskopické a laparoskopické urologické, transplantačné a andrologické operácie. Pravidelne publikuje v domácich aj zahraničných odborných médiách a prednáša doma i v zahraničí na odborných seminároch a konferenciách. Vedie vlastnú rodinnú urologickú ambulanciu, Urocentrum - Bratislava, s.r.o.

Vedeli ste, že