Dať zaočkovať svoje dieťa proti HPV?

Téma: HPV
Dátum: March 04, 2022

Dať zaočkovať svoje dieťa proti HPV? | Urocentrum Poradňa

Covid je pre mňa fenoménom, ktorý ma prinútil zamyslieť sa nad mnohými hrozbami. V tejto súvislosti som sa stretol so zaujímavou myšlienkou, ako sa z covidu nestala „len“ pandémia, ale aj tzv. infodémia. Taký informačný smog plný názorov, kde už ani nestíhame skúmať dôveryhodnosť ich zdrojov. Do popredia sa potom právom dostáva nedôvera a ostražitosť. A to nielen v otázke bezpečnosti vakcinácie proti Covid-19, ale z hľadiska bezpečnosti vakcinácie všeobecne.

Čo môže infekcia HPV spôsobiť?

Ja však chcem hovoriť konkrétne o vakcíne proti najrozšírenejšej sexuálnej infekcii, HPV. Ide o ľudský papilomavírus, ktorým je nakazených takmer 80% svetovej populácie. Mužov i žien. Šíri sa rýchlo, pretože infikovaný roky nemusí vedieť o svojej nákaze. Spočiatku sa totiž nemusí prejaviť žiadnymi symptómami.

Evidujeme približne 200 typov HPV, z ktorých je niekoľko onkogénnych. Vývoj od infikovania k nádoru, môže trvať aj niekoľko rokov. Konkrétne typy HPV vírusov môžu spôsobiť nádorové zmeny krčka maternice, vulvy, penisu, vagíny, anusu, ústnej dutiny, oblasti hlavy, krku. HPV vírusy sú zodpovedné za 99% karcinómov krčka maternice, 85% karcinómov análu, 50% karcinómov vagíny a ohanbia, ale aj karcinómov dýchacieho a zažívacieho traktu. Okrem karcinómov môžu spôsobiť ochorenia slizníc a kože vo forme genitálnych bradavíc.Človek sa môže nakaziť infekciou HPV aj opakovane. Preto je namieste zvážiť očkovanie proti HPV nielen pred začatím sexuálneho života, ale aj v neskoršom veku. Dokonca aj v prípade, keď už osoba nakazená je.

Ochráni nás očkovanie proti HPV?

HPV je jediným onkogénnym vírusom, proti ktorému existuje prevencia vo forme očkovacej látky. Podotýkam, že neexistuje žiadne očkovanie, ktoré by zabezpečilo,že rakovinu nikdy nedostaneme. Na druhej strane ale výrazne znižuje riziko viacerých druhov rakoviny súvisiacich s HPV vírusmi.Očkovanie ako také HPV vírus nelieči, ale môže výrazne chrániť pred rozvinutím ochorenia, ako aj pred novými typmi vírusov.

Odborníci radia očkovať vo veku, kedy jedinec ešte nie je sexuálne aktívny. Imunitný systém v tomto mladom veku, dokáže po aplikácii vakcíny vyprodukovať najvyššie hodnoty protilátok, ktoré majú za úlohu očkovaného jedinca chrániť pred HPV infekciou v čase, keď sa už stane sexuálne aktívnym. Aj z týchto dôvodov sa toto očkovanie označuje ako prvé očkovanie proti rakovine. O tom, že vakcinácia je účinná svedčí aj fakt, že v krajinách, kde je vysoké množstvo očkovaných, sa výskyt HPV infekcie znížil až o 90 %.

Niekoľko vedeckých argumentov

Za vývojom vakcíny proti HPV stoja roky výskumu a vývoja. Vedeli ste napríklad to, že od schválenia prvej registrácie vakcíny proti HPV bolo celosvetovo rozdistribuovaných viac než 270 000 000 dávok vakcín proti infekcii HPV?1

Len nedávno bola vo vedeckom magazíne The Lancet publikovaná štúdia poskytujúca prvý priamy dôkaz o pozitívnom vplyve očkovacej kampane proti infekcii HPV v Británii na výskyt rakoviny krčka maternice. U žien, ktoré sa výskumu zúčastnili, vakcína zabezpečila výrazný pokles rakovinových aj predrakovinových štádií, vedúci až k 87%-nému poklesu výskytu rakoviny krčka maternice. Britská spoločnosť pre výskum rakoviny túto štúdiu vychádzajúcu z reálnych podmienok, označila pre BBC ako fenomenálnu.

U protinožcov zaradili očkovanie proti HPV medzi povinné očkovania. Po niekoľkých rokoch povinného očkovania proti HPV sa Austrália môže pochváliť výraznou redukciou výskytu rakoviny krčka maternice.

Čo sa deje u nás, na Slovensku? Do roku 2019 bola zaočkovanosť slovenskej populácie veľmi nízka, zhruba na úrovni 3 % v skupine 12-ročných dievčat. Dôvodom bola s najväčšou pravdepodobnosťou vysoká cena očkovacích látok, pretože Slovenská republika patrila medzi posledné krajiny Európskej únie, ktoré neposkytovali plnú úhradu za vakcíny proti HPV. Od januára 2019 však vakcinácia proti HPV patrí aj u nás medzi odporúčané očkovania, ktoré síce nie je zatiaľ povinné, ale zdravotné poisťovne sa podieľajú na jej čiastočnom či plnom preplácaní pre určitú skupinu detí. Slovensko sa tak zaradilo medzi krajiny Európskej únie, ktoré deťom medzi 12. až 13. rokom života hradia vakcíny proti HPV z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. V tejto súvislosti považujem za vhodné upozorniť na to, že VŠZP podporuje očkovanie už aj 13 až 17 ročných teenagerov finančným príspevkom (viď viac info na stránkach tejto poisťovne).

Súčasný minister zdravotníctva (r.2022), Vladimír Lengvarský, sa pre SME vyjadril, že očkovanie proti HPV by malo patriť k povinnému očkovaniu. Ako urológ, andrológ a sexuológ s vyše 25ročnou praxou môžem len súhlasiť. A to nielen ako odborník, ale aj ako rodič. Sám som svojho syna (vtedy 9 ročného) zaočkoval proti HPV a plánujem tak urobiť aj pri ďalších mojich dvoch deťoch.

Zaočkujte sa u nás

Vakcinácia proti HPV patrí u detí do 18 roku života do rúk pediatrov resp. gynekológov, po 18 roku života spadá vakcinácia do rúk urológa a gynekológa resp iného špecialistu. Radi vás privítame v našej ambulancii Urocentrum - Bratislava, s.r.o., Vajnorská 40


1 WHO weekly epidemiological report, 14. July 2017.

ZVERTE SA DO RÚK ODBORNÍKOM

Ak máte otázky, obavy, alebo si chcete rezervovať termín na vyšetrenie, kontaktujte nás mailom na info@urocentrum.sk alebo telefonicky, na čísle 0904 890 601. Radi vás uvítame v našej ambulancii Urocentrum - Bratislava, s.r.o., Vajnorská 40, 832 63 Bratislava, kde pohodlne zaparkujete priamo pred budovou polikliniky. Pacientov objednávame na presný čas, pričom sms a telefonické predvolávanie na vyšetrenie je samozrejmosťou.

NEMAJTE OBAVY, ZAČNIME VECI RIEŠIŤ.

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

Urológ, andrológ, sexuológ a transplantačný urológ MUDr. Jozef Dubravický, MPH študoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doplnkové štúdiá v obore absolvoval v Belgicku, Taliansku, Nemecku, Anglicku, Čechách, Argentíne a v Číne. Od roku 1996 vykonáva aktívnu prax a vyučuje študentov v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, na Urologickej klinike s centrom pre transplantácie obličiek. Má atestácie z urológie, andrológie, onkologickej urológie a intervenčnej ultrasonografie. Špecializuje sa na otvorené, ale najmä endoskopické a laparoskopické urologické, transplantačné a andrologické operácie. Pravidelne publikuje v domácich aj zahraničných odborných médiách a prednáša doma i v zahraničí na odborných seminároch a konferenciách. Vedie vlastnú rodinnú urologickú ambulanciu, Urocentrum - Bratislava, s.r.o.

Vedeli ste, že