Bolesť semenníkov

Téma: Semenníky
Dátum: March 23, 2024

Bolesť semenníkov | Urocentrum Poradňa

Keď muž pocíti bolesť v semenníkoch, väčšinou mu napadne to najhoršie. Potešujúcou správou však je, že rakovina semenníkov je zriedkavým onkologickým ochorením. Tvorí iba 2 % z celkového počtu zhubných nádorov u mužov. Nie každá nahmataná hrčka znamená automaticky nádor. Každopádne je dôležité, aby ste pri neobvyklých príznakoch vyhľadali odbornú pomoc. Včasná diagnostika a správna liečba môžu rozptýliť zbytočné obavy, zahájiť efektívnu liečbu či zlepšiť prognózu. Dôvody bolestivých semenníkov

Bolesť semenníkov môže byť príznakom rôznych ochorení a stavov. Tu je niekoľko možných príčin:

 1. Zväčšený, začervenalý semenník, silne bolestivý
  Väčšinou ide o zápal. Bolesť semenníkov môže byť spôsobená zápalom nielen v semenníkoch, ale aj v nadsemenníkoch či v prostate. Často sa prejavuje aj opuchom a červenou pokožkou v oblasti semenníkov. Nezriedka býva doprevádzaná bolesťou podbruška a slabín. Nasadia sa antibiotiká, lieky proti bolesti, opuchu a odporúča sa vykladať semenníky do vyššej polohy.
 2. Náhla, nesmierne intenzívna bolesť semenníka
  Tento náhly a bolestivý stav nastáva, keď sa semenník otočí aj so svojimi cievami (torzia semenníka). To vedie k obmedzeniu prietoku krvi do semenníka a môže spôsobiť silnú bolesť, ktorá môže vystreľovať do stehna. Torzia semenníka je extrémne bolestivá a vyžaduje okamžité odborné ošetrenie.
 3. Pocit nepohodlia či ťažoby v semenníkoch
  Môže ísť o varikokélu, teda o zväčšenie a rozšírenie žíl v semenníkoch.
 4. Iné faktory bolesti semenníkov
  Nebýva zriedkavé, že dlhšia absencia ejakulácie môže prispieť k bolesti semenníkov. Rovnako tak aj tesné oblečenie, či pridlhé a časté sedenie môžu mať za následok nekomfort v oblasti semenníkov. Ak bolesť pretrváva, stupňuje sa, objavíte hrčku, ktorá v priebehu týždňa zväčší svoju veľkosť, môže ísť o vážnejší problém.

Rizikové faktory rakoviny semenníkov

Rizikovými faktormi rakoviny semenníkov je kryptorchizmus, teda nezostúpenie semenníkov, ktorého liečba sa v detskom veku zanedbala, ako aj slabá edukácia mladých mužov v rámci prevencie ochorenia a správnom a pravidelnom samovyšetrovaní semenníkov.

Rakovina nebolí

Rakovina semenníkov môže mať rôzne symptómy, no nie každý musí automaticky znamenať karcinóm. Dokonca aj nahmataná hrčka nemusí byť hrčkou, ale kŕčovou žilou. Nezriedka si pacient nahmatá nadsemenník, a mylne ho pokladá za hrčku. Čo je normálne, veď pacient je laik, nie lekár. A je lepšie, ak v prípade podozrenia radšej príde, akoby to zanedbal.

Je dôležité, aby pacient pri akýchkoľvek neobvyklých príznakoch vyhľadal odbornú pomoc urológa. Včasná diagnostika a vhodne zvolená liečba môžu zlepšiť prognózu.

ZVERTE SA DO RÚK ODBORNÍKOM

Ak máte otázky, obavy, alebo si chcete rezervovať termín na vyšetrenie, kontaktujte nás mailom na info@urocentrum.sk alebo telefonicky, na čísle 0904 890 601. Radi vás uvítame v našej ambulancii Urocentrum - Bratislava, s.r.o., Vajnorská 40, 832 63 Bratislava, kde pohodlne zaparkujete priamo pred budovou polikliniky. Pacientov objednávame na presný čas, pričom sms a telefonické predvolávanie na vyšetrenie je samozrejmosťou.

NEMAJTE OBAVY, ZAČNIME VECI RIEŠIŤ.

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

Urológ, andrológ, sexuológ a transplantačný urológ MUDr. Jozef Dubravický, MPH študoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doplnkové štúdiá v obore absolvoval v Belgicku, Taliansku, Nemecku, Anglicku, Čechách, Argentíne a v Číne. Od roku 1996 vykonáva aktívnu prax a vyučuje študentov v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, na Urologickej klinike s centrom pre transplantácie obličiek. Má atestácie z urológie, andrológie, onkologickej urológie a intervenčnej ultrasonografie. Špecializuje sa na otvorené, ale najmä endoskopické a laparoskopické urologické, transplantačné a andrologické operácie. Pravidelne publikuje v domácich aj zahraničných odborných médiách a prednáša doma i v zahraničí na odborných seminároch a konferenciách. Vedie vlastnú rodinnú urologickú ambulanciu, Urocentrum - Bratislava, s.r.o.

Vedeli ste, že