Category

Zúženiny močovej rúry
ZÚŽENINY MOČOVEJ RÚRY
Močová rúra je dôležitý, no pacientami častokrát podceňovaný orgán. U žien slúži na odvádzanie moču z tela. U mužov má aj ďalšiu funkciu. Z hľadiska biológie je vývodnou trasou pre vylučovaciu aj pohlavnú sústavu, v dôsledku čoho medzi nimi ľahko dochádza k prenosu infekcie. Akýkoľvek zápal močovej rúry môže viesť k jej zúženiu, a teda...
Read More

Urocentrum-Bratislava, s.r.o.

Urologická a sexuologická ambulancia
Vajnorská 40, 832 63 Bratislava
info@urocentrum.sk