Category

Vazektómia
Vazektómia je populárna, bezpečná a účinná forma mužskej antikoncepcie. Ide o rýchly lokálny zákrok, ktorý úspešne vykonávame na našom pracovisku, Urocentrum – Bratislava,s.r.o. Domáci aj zahraniční klienti si nás na realizáciu tohto zákroku vyberajú aj preto, lebo celý zákrok robíme z jedného malého rezu. VÝHODY VAZEKTÓMIE: zákrok je rýchly, bez nutnosti hospitalizácie či práceneschopnosti zákrok...
Read More

Urocentrum-Bratislava, s.r.o.

Urologická a sexuologická ambulancia
Vajnorská 40, 832 63 Bratislava
info@urocentrum.sk