Category

Plodnosť
Anabolické steroidy
Súčasný, nebezpečný mýtus krásy, diktuje všetkým. Ženám aj mužom. Bez rozdielu. Diktuje nielen to, že ak chceme byť úspešní, musíme byť pekní. Ale aj to, ako pekní máme byť. A čím viac sa tomuto diktátu podriaďujeme, tým viac sa stierajú odlišnosti – ba aj nedokonalosti, ktoré nás robia výnimočnými. Kedysi „univerzálna krása“ neexistovala. Bol to...
Read More
SPERMIOGRAM – dôkladné vyšetrenie spermií
Ak máte záujem o dôkladné vyšetrenie spermií, kontaktujte našu ambulanciu UROCENTRUM-Bratislava. Vyšetrenie je vhodné pre všetkých mužov, ktorí chcú poznať stav svojich spermií z dôvodu plánovaného počatia dieťaťa, prípadne majú podozrenie na zníženú plodnosť, resp. neplodnosť, chcú si povrdiť úspešnosť realizovanej vazektómie, alebo chcú svoje spermie uložiť či darovať. Našim klientom sa snažíme dať to...
Read More
DEDOVIA MALI LEPŠIE SPERMIOGRAMY AKO VNUCI
Do mojej ambulancie každoročne prichádza čoraz viac klientov, ktorým sa nedarí počať potomka prirodzenou cestou. Za viac než 25 rokov svojej praxe, môžem porovnať výsledky troch generácií mužov a zodpovedne môžem prehlásiť, že spermiogramy dnešných mladých mužov sú horšie než speriogramy ich dedov. Len na ilustráciu – nie je to tak dávno, čo sa na...
Read More

Urocentrum-Bratislava, s.r.o.

Urologická a sexuologická ambulancia
Vajnorská 40, 832 63 Bratislava
info@urocentrum.sk