Category

Obriezka
Obriezka, úľava v mnohých smeroch
Obriezka, tiež cirkumcízia, je malý chirurgický zákrok, pri ktorom odstránime časť alebo celú predkožku prekrývajúcu žaluď penisu. Penis tak po zákroku zostáva čiastočne či úplne trvalo odkrytý. Výber techniky je individuálny, závisí od priania pacienta a od zdravotných možností. Ide o rýchly, relatívne bezbolestný chirurgický výkon, ktorý sa u nás v UROCENTRUM-Bratislava, a.s. rieši ambulantne,...
Read More

Urocentrum-Bratislava, s.r.o.

Urologická a sexuologická ambulancia
Vajnorská 40, 832 63 Bratislava
info@urocentrum.sk