Day

3 mája, 2021
PORNO JE ROZPRÁVKA
Porno je rozprávka pre dospelých. Nie je to skutočnosť. Tvrdím to už roky a musím to prízvukovať aj teraz, tu. Všetko vysvetlím ďalej v článku. ZÁVISLOSŤ NA PORNE JE SERIÓZNOU DIAGNÓZOU Dívanie sa na porno nemusí byť len neškodnou zábavou či uvoľnením. Môže sa z toho vyvinúť seriózna závislosť, ktorá je podobná závislosti narkomana od...
Read More

Urocentrum-Bratislava, s.r.o.

Urologická a sexuologická ambulancia
Vajnorská 40, 832 63 Bratislava
info@urocentrum.sk