Day

5 marca, 2021
SPERMIOGRAM – dôkladné vyšetrenie spermií
Ak máte záujem o dôkladné vyšetrenie spermií, kontaktujte našu ambulanciu UROCENTRUM-Bratislava. Vyšetrenie je vhodné pre všetkých mužov, ktorí chcú poznať stav svojich spermií z dôvodu plánovaného počatia dieťaťa, prípadne majú podozrenie na zníženú plodnosť, resp. neplodnosť, chcú si povrdiť úspešnosť realizovanej vazektómie, alebo chcú svoje spermie uložiť či darovať. Našim klientom sa snažíme dať to...
Read More

Urocentrum-Bratislava, s.r.o.

Urologická a sexuologická ambulancia
Vajnorská 40, 832 63 Bratislava
info@urocentrum.sk