Day

26 februára, 2021
DEDOVIA MALI LEPŠIE SPERMIOGRAMY AKO VNUCI
Do mojej ambulancie každoročne prichádza čoraz viac klientov, ktorým sa nedarí počať potomka prirodzenou cestou. Za viac než 25 rokov svojej praxe, môžem porovnať výsledky troch generácií mužov a zodpovedne môžem prehlásiť, že spermiogramy dnešných mladých mužov sú horšie než speriogramy ich dedov. Len na ilustráciu – nie je to tak dávno, čo sa na...
Read More

Urocentrum-Bratislava, s.r.o.

Urologická a sexuologická ambulancia
Vajnorská 40, 832 63 Bratislava
info@urocentrum.sk