Protéza semenníka (Testikulárny implantát)

Vrodená vývojová vada v zmysle chýbajúceho či nezostupného semenníka, strata semenníka následkom rakoviny alebo úrazu môže byť pre mužov veľkým problémom. Väčšinou ide o mladých mužov, a preto nie je pochýb o vhodnosti operačného riešenia. Testikulárny implantát  môže byť použitý ako náhrada chýbajúceho semenníka z kozmetických príčin. Testikulárne implantáty sú prirodzenej konzistencie, ich obsahom je silikónový gél, majú vajcovitý tvar a sú dostupné vo viacerých veľkostiach a objemoch s hladkým alebo drsným povrchom. Balenie s testikulárným implantátom je sterilné. Samozrejmosťou výrobku je certifikácia a identifikačný štítok pre nositeľa implantátu. Implantácií predchádza vstupná konzultácia. Výkon prebieha v miestnom znecitlivení.  Z kráteho rezu v oblasti mieška, po preparácií a vytvorení priestoru implantujeme za sterilných podmienok testikulárny implantát a fixujeme ho tak aby jeho poloha v miešku pôsobila prirodzene. Následne uzatvoríme ranu vstrebateľným materiálom. Stehy samé vypadnú o 10 až 14 dní.