Odstránenie endoprotézy (extrakcia stentu)

Odstránenie endoprotézy realizujeme u pacientov po operačných výkonoch, ktoré vyžadujú zavedenie endoprotézy (ureterorenoskopia s odstránením kameňa, plastika obličkovej panvičky, operácie na močovode, transplatácia obličky).  Výkon realizujeme v lokálnej anestézii v gynekologickej polohe po dezinfekcii a zarúškovaní vonkajšieho genitálu zavedieme do močového mechúra cystoskop a kliešťami odstránime endoprotézu. Výkon trvá 5 minút. Následne pacienti odchádzajú do domáceho prostredia.