Cystoskopia

Cystoskopia je  endoskopické vyšetrenie močového mechúra. Najčastejším dôvodom k jeho vykonaniu je nález krvi v moči, pozitívne cytologické vyšetrenie, podozrivý sonografický nález na nádor močového mechúra.

Pacienti považujú cystoskoskopické vyšetrenie za veľmi nepríjemné a bolestivé. Tieto obavy majú koreňe v minulosti, kedy sa cystoskopia vykonávala tvrdým kovovým nástrojom  a jeho zavádzanie do močového mechúra spôsobovala veľkú bolesť.

V našom Urocentre využívame moderný flexibilný (ohybný) cystoskop ……….. s veľmi malým priemerom. Dĺžka samotného výkonu je 10-15 minút. Pacient je počas výkonu v gynekologickej polohe. Po dezinfekcii a miestnom znecitlivení je do močovej rúry zavedený optický prístroj, následne po naplnení mechúra tekutinou nasleduje prehliadka močového mechúra.  Ku komplikáciam vyšetrenia patrí mierne krvácanie a pálenie/rezanie močovej rúry, ktoré pri dostatčnom množstve tekutín čoskoro odoznieva.