Urológ, andrológ, sexuológ

MUDr. Jozef Dubravický

Biography

Doktor MUDr. Jozef Dubravický vyštudoval Fakultu všeobecného lekárstva Univerzity Komenského v Bratislave kde promoval v roku 1996. Po ukončení lekárskej fakulty začal pracovať v Univerzitnej Nemocnici Bratislava – Kramáre ako sekundárny lekár a od roku 2013 ako vedúci oddelenia. Atestačné skúšky I. a II. stupňa z urológie zložil v rokoch 1999 a 2005, atestačnú skúšku z andrológie zložil v roku 2010, z intervenčnej ultrasonografie roku 2012 a napokon z onkourológie roku 2015.

Absoloval niekoľko štúdijných pobytov v zahraničí. …………..

Okrem toho navštívil počas krátkych návštev niekoľko popredných kliník v Európe i v USA.

 

Je členom Europskej urologické společnosti (EAU), Americké urologickej společnosti.

Chronology

Chronology

Chronology

Špecializácia

Urológia, uroonkológia, andrológia, sexuológia

Prax

20 rokov

Jayzkové znalosti

anglický, nemecký, španielsky

Contact Info

Phone : (1)-1234-4444
Email : Contact@GoodLayers.com